Kalender

 
 •  Ülesannete suunamine
 •  RSVP
 •  Sünkroonimine teiste seadmetega
 •  Sündmused
 •  Vahendid

 

Ülesanded ja sündmused salvestatakse kalendris. Ülevaatlik vahendite haldus ja broneerimine. Serveripõhine kahesuunaline lahendus võimaldab sünkroonida teiste seadmete kalendritega.

Kliendid

 

Ülevaade kliendiga seotud ülesannetest, sündmustest, tegevustest, objektidest, tehingutest, soovidest. Seosed firmade ja füüsiliste isikute vahel.

 •  Ülesanded
 •  Sündmused
 •  Failid
 •  Seotud soovid, objektid, tehingud, hooned

Soovid

 

Soovide andmebaasis registeeritakse soovija kontakt ja päringu olulised kriteeriumid. Päringu kriteeriumitele sobivad pakkumisobjektid kuvatakse koheselt.

 •  Ülesanded, tegevused
 •  Sobivad objektid

Arendusprojekti ülevaade

 

Ühe hoone või arendusprojekti kõikide üüri- ja müügiobjektide ülevaade broneeringutest, võlaõiguslikest üüri- või müügilepingutest ja asjaõiguslepingutest nii staatuse kui käibe järgi. Välja on toodud ka panipaikade ja parkimiskohtade hinnad ja tähised.

 •  Tehinguliikide ülevaade
 •  Käibe ülevaade
 •  Fotopank
 •  Lepingud ja broneeringud
 •  Kontaktid
 •  Maaklerid

Kasutajad ja grupid

 

Kasutajate erinevad õiguste tasemed võimaldavad anda erinevad õiguseid andmete nägemiseks ja muutmiseks. Kasutajad saavad ka ise määrata, kellele nad annavad andmete nägemise ja muutmise õiguse. Kasutajatest saab moodustada omal soovil gruppe, mis hõlbustab andmete kuvamist gruppide kaupa või annab õiguse ainult teatud grupi piirides andmete nägemiseks.

 •  Neli erinevate õigusega kasutaja profiili
 •  Vabalt moodustatavad kasutajate grupid

API ja väljundid

 

Objektide, hoonete, arenduste ja soovide näitamine kinnisvaraportaalides ja kodulehel. Võimalus vaadata kasutajate kaupa objektide arvu igas portaalis ja hallata kasutajate näitamise õigusi.

Kodulehel andmete kuvamiseks vaata api.resolve.ee.

Kuulutuste avaldamiseks tuleb sõlmida kokkulepe kinnisvaraportaaliga.

 •  Kinnisvaraportaalid
 •  Koduleht

Kalkulaator

 

Objekti tehingutasude kalkulaator annab võimaluse hinnata müügitehingu notari tasu ja riigilõivu suurust. Lihtne laenukalkulaator annab ettekujutuse annuiteetlaenu makse suurusest lähtuvalt kasutaja antud sisendandmetest.

 •  Notari tasu
 •  Riigilõiv
 •  Annuiteedi kuumakse

Aruanded ja statistika

 

Aruanded ja statistika müügis olevates objektides, maakleritasude müügitorust, tehtud tehingutest objektiliikide ja tehinguliikide kaupa. Maakleribüroodele tegevuste põhine punktiarvestus, kus büroo saab müügitsükli jälgimiseks määrata teatud kriitilistele edufaktoritele erinevad kaalud. Võimalus teha aruande esitamine kohustuslikuks ja valida kassapõhine või tekkepõhine süsteem.

 •  Müügitoru ülevaade
 •  Kriitiliste edufaktorite arvestus
 •  Objektide ja tehingute statistika